Les mil cares del riu

Us passem un link molt interessant sobre unes Jornades que tenen lloc aquest cap de semana, The Hound hi será!

rgb1

III Jornades sobre les Colònies Industrials.

Inici: 09/10/2015 00:00
Finalització: 12/10/2015 23:59

III Jornades sobre les Colònies Industrials. Les mil cares del riu.

Passat, present i futur de les colònies tèxtils del Berguedà s’entrellacen en un seguit d’actes amb la voluntat d’oferir la riquesa d’aquests indrets farcits d’història i vida.

Enguany les jornades giren entorn al riu Llobregat. Un riu que és natura, és energia, és joc i és cultura. Un riu que donà peu a l’existència de les colònies. Un riu que batega amb el seu present i envers el seu futur.

Divendres dia 9 d’octubre

Xerrada i tast “Riu Avall” a Logos (Ametlla de Merola)
Molts han estat els compositors que s’han sentit inspirats per la bellesa, el paisatge, el model social i l’economia que els rius generen i representen. Compositors com Wagner, Schubert, Smetana, Strauss, Weill, han creat magnifiques obres sobre diferents rius europeus, com el Danubi, el Rhin, el Moldaw, el Sena. Escoltarem una selecció d’obres d’aquests compositors i coneixerem la història que volen explicar.

Horari: 19.00h

Durada de l’activitat: 1.30h

Preu: 15 € (amb taula de tast al finalitzar l’escolta)

Lloc: Logos Berguedà (Plaça de l’Església, 6. L’Ametlla de Merola)

A càrrec de Virgínia Parramon

Més informació: tel. 93 820 41 93, logos@logosbergueda.cat / www.logosbergueda.cat

Dissabte dia 10 d’octubre

Caminada per conèixer la vegetació del riu Llobregat

Horari: 10.00h

Durada de l’activitat: 3h * Preu: 7 €

Lloc de trobada: Museu de Cal Vidal

A càrrec d’Esteve Padullés

Més informació: 93 822 15 00 / turisme@elbergueda.cat

Reserves: http://www.berguedareserves.cat/activitats/turisme-a-la-natura/caminada-guiada-per-coneixer-la-vegetacio-del-riu-llobregat/378

Visita teatralizada i sopar tast al Museu de Cal Vidal

Gran dramatització de la vida a la colònia amb més de vint actors i actrius. El visitant podrà recórrer els diversos punts de visita del Museu i hi trobarà escenes teatrals que el transportaran al passat.

Horari: 19.00h

Durada de l’activitat: 3h * Preu: 10 €

Amb la col·laboració de Fira Embarrats de Sant Joan de Vilatorrada.

Més informació: 93 822 15 00 / turisme@elbergueda.cat

Reserves: http://www.berguedareserves.cat/activitats/turisme-industrial/visita-teatralitzada-i-sopar-tast-al-museu-de-cal-vidal/126

Durant tot el dia

Jornada de portes obertes al Museu de Cal Vidal (visita guiada a a les 11 i a les 16h), a la Torre de l’Amo de Viladomiu Nou (de 10h a 18h amb visita guiada a les hores en punt), al Centre d’interpretació de l’església de Cal Pons (de 10h a 18h amb visita guiada a les hores en punt) i al Konvent a Cal Rosal.

Al konvent de Cal Rosal: “Passat, present i futur” és la proposta que acull Konvent, mitjançant la recopilació de documentació visual i gràfica i que s’escamparà per les estances visitables de l’edifici.

Recorregut amb un bus antic des de l’Ametlla de Merola fins a Cal Rosal fent parades de pujada i baixada a: Ametlla de Merola, Cal Vidal, Cal Pons, Viladomiu Nou, Cal Rosal.

horaris

Diumenge dia 11 d’octubre

Jornades tècniques: El riu Llobregat serà analitzat a partir de diferents prismes. Passat, present i futur d’un riu que és natura, és indústria i és lleure. S’obrirà el debat sobre com es poden entreteixir de manera òptima les mil cares del riu.

10.00-10.30h Arribada i esmorzar

10.30-11.00h Benvinguda

11.00-11.30h El riu i els paisatges de les colònies indus- trials. A càrrec d’Eusebi Casanellas, president d’honor del TICCH i membre de la comissió de Patrimoni Industrial d’EuropaNostra

11.30-12.00h El Camí del Llobregat. A càrrec de XavierFont, Diputació de Barcelona

12.00-12.30h Els rius mediterranis i les seves problemàtiques ambientals. A càrrec de Marc Ordeig,Centre d’Estudis dels rius mediterranis

12.30-13.00h Debat moderat per Jaume Perarnau, Director del Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya

13.00hDinar pica-pica de cloenda de les jornades a la sala polivalent del Museu de Cal Vidal

Preu: 7 €

Més informació: 93 822 15 00 / turisme@elbergueda.cat

Reserves: http://www.berguedareserves.cat/propostes/jornades-i-cursos-inscripcions/iii-jornades-sobre-colonies-industrials-les-mil-cares-del-riu/381

Dilluns dia 12 d’octubre

Caminada per conèixer les millores de la ruta verda del Llobregat des de Sant Jordi de Cercs fins a Cal Rosal passant pel camí del Tramvia de Sang i per la via verda de Pedret a Cal Rosal.

Horari: 9.00h

Durada del recorregut: 4h

Preu: 7 € (inclou esmorzar, pica-pica al final del recorregut i bus de tornada al punt d’inici)

Lloc de trobada: Zona esportiva de Sant Jordi

Informació: Oficina de Turisme del Berguedà 93 822 15 00 / turisme@elbergueda.cat.

Reserves: http://www.berguedareserves.cat/activitats/turisme-a-la-natura/caminada-per-coneixer-les-millores-de-la-ruta-verda-del-llobregat/379

Preu per participar a tots els actes de les jornades (A excepció de « Riu avall ») 25 €. Cal inscripció. Places limitades.

Reserves: http://www.berguedareserves.cat/propostes/jornades-i-cursos-inscripcions/paquet

LA PROPIETAT TEMPORAL i COMPARTIDA. LA R-EVOLUCIO DE LA PROPIETAT

imatgecases

El passat 24 d’agost va entrar en vigor la Llei 19/2015 que regula dues noves fòrmules de tinença, la propietat temporal  i la propietat compartida.

S’anomenen tinences intermèdies perquè estàn a cavall entre la propietat clàssica i el lloguer. D’una banda, recuperant i actualitzant institucions històriques pròpies del dret català; i d’altra, inspirant-se en figures jurídiques d’èxit en altres legislacions europees.

L’esperit de la llei que modifica el Codi Civil de Catalunya és, tot respectant la tradició jurídica pròpia del dret de propietat, aportar solucions al greu problema d’accés a l’habitatge flexibilitzant les vies, oferint fòrmules que permetin abaratir costos econòmics i diferir les inversions, sense requerir d’un excessiu volum de deute financera.

La propietat temporal, confereix el ple domini d’un bé a un nou titular, durant un termini cert i determinat, vençut el qual el domini fa trànsit al titular successiu.

Ambós poden transmetre els seus drets, a títol onerós i gratuït, així com constituïr hipoteques sobre els seus drets.

El termini ha de ser com a minim de deu anys amb un màxim de noranta-nou anys.

Es poden fixar uns pactes de pròrroga vitalícia en favor del nou propietari/s, superat el termini incial, sempre respectant el límit màxim.

El domini s’inscriu al Registre de la Propietat i es poden establir drets d’adquisició preferent a favor de cadascú dels dos propietaris. L’extinció de la propietat temporal provoca l’extinció dels drets sobre ella.

La llei preveu i aconsella la possibilitat de crear un règim voluntari a l’ampara de l’autonomia de la voluntat contractual, per regular l’exercici de les facultats d’ambdós i buscar l’equitat, com per exemple respecte a les obres i despeses a realizar als immobles en funció del temps que resta de la durada del termini.

La propietat compartida confereix al nou titular, anomenat propietari material, una quota del domini, i el dret d’adquirir, de manera gradual la quota restant.

La propietat compartida comporta l’exclusió de l’acció de divisió. Això vol dir que fins

la finalització del termini del contracte pactat inicialment ambdues parts seràn “socis” sense que es puguin separar si no és comprant els drets.

Ambdós propietaris poden transmetre els seus drets, que atorga a l’altre un dret de tanteig i retracte.

És pot constituïr sobre un bé règim de propietat temporal, el que representa la possibilitat de fer servir les dues figures de forma simultànea.

Es fixarà la forma d’adquirir les quotes restants, i  es pot establir una contraprestació dinerària per la part pendent de compra, pactant les parts si es considerarà preu o lloguer.

La durada de la propietat compartida és de trenta anys, llevat pacte en contrari amb un màxim de noranta-nous anys. L’extinció de la propietat compartida per expiració de termini o manca de d’exercici dels drets d’adquisició gradual, si no hi pacte en contra, passa a la situació de comunitat ordinària. En aquest cas sí que es pot demanar l’acció de divisió.

En aquest supòsit, qui ha estat propietari formal, pot exigir l’adjudicació de la totalitat del bé pagant en metàlic el 80 per cent del valor pericial, en el moment d’exigir l’adjudicació.

La propietat compartida s’inscriu al Registre de la Propietat en un foli independent, i s’ha de publicar el règim pactat per a la propietat compartida.

A part de les questions operatives, la llei estableix unes disposicions addicionals, per promoure la seva utilització, entre les que s’inclouen mesures que aposten per que la Generalitat negociï amb les administracions locals per tal de bonificar impostos i taxes per la rehabilitació.

De la mateixa manera es garanteixen els drets dels consumidors en el supòsit que la transmissió es produexi en una relació de consum, que tots els agents han de cumplir les obligacions del Codi de Consum i de la Llei 18/2007 del dret a l’habitatge.

L’equip The Hound apostem clarament per aquestes noves figures, que considerem que poden generar un tercer mercat de l’habitatge, proporcionant establitat i flexibilitat en la contractació i permetent diferir la inversió per facilitar l’execució de les obres de rehabilitació o adaptació necessaria per una habitatge digne i adeqüat.

Esparreguera, setembre de dos mil quinze.

Andrés Labella.

Advocat. Equip The Hound.

Sabeu que és la Rehabilitació Energètica?

LA REHABILITACIÓ ENERGÈTICA

banner_1

L’objectiu principal és la rehabilitació dels habitatges aconseguint una reducció de la demanda d’energia del 80% el 2050.

Per aconseguir els objectius d’estalvi energètic desitjats cal dur a terme una renovació energètica en profunditat (Renovació NZEB) seguint uns passos determinats que asseguraran a llarg termini un consum energètic proper a zero. Paral·lelament al repte energètic, es definirà un objectiu ambiciós de qualitat ambiental interior que permeti als habitants gaudir d’unes millors condicions de salut i confort.

L’usuari, assessorat com a mínim per un expert energètic i un expert financer, podrà decidir quina opció li convé més per tal de gaudir dels avantatges d’ECO-HUB i alhora aconseguir els estalvis previstos i una millor qualitat de l’habitatge.

Imatge1

font: http://ecohubcity.blogspot.com.es/2015/04/la-rehabilitacio-energetica.html?m=1

Finalista Concurs Illa Eficient. Eco-Hub @EcoHubCity

Ja estem a la recta final del concurs Illa Eficient convocat per Habitat Futura amb el suport de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona.

Ahir vàrem poder presentar la nostra proposta davant els veïns juntament amb sis de les catorze propostes finalistes. Sembla que el fet de presentar una proposta realista, basada en la diferència de situacions edificatories i socio-econòmica de cadascuna de les llars ens pot beneficiar a la vista de la reacció dels veïns i de les preguntes que varem poder respondre amb notable satisfacció dels interpel.lants.

Si voleu tenir més info del projecte podeu visitar la seu del Casal de Joventut al carrer Calàbria 147 de Barcelona i seguir el compte de twitter @EcoHubCity.